Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Dyplom Wydziału FAIS jest gwarantem najwyższej jakości. Co więcej, dzięki współpracy z firmami oraz programom stażowym, studenci często znajdują zatrudnienie już podczas studiów. Kształcenie ukierunkowane jest na zdobycie umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów. Informatyka lub fizyka? Tylko na WFAiIS UJ!

fais.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Witold Zawadzki

Dr Witold Zawadzki

Instytut Fizyki UJ

[2020]

Kilka słów o mnie.

Pracuję w Instytucie Fizyki (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej). Zajmuję się badaniami z dziedziny fotoniki oraz dydaktyką fizyki. Dużo czasu poświęcam również na popularyzację nauki.

 

Kto był/jest Pana autorytetem?

Głównie moi nauczyciele oraz opiekuni naukowi podczas studiów.

 

Pana przepis na sukces w swojej dziedzinie.

Dużo pracować, chodzić późno spać.

 

Co jest dla Pana motywacją?

W badaniach naukowych motywuje mnie dobrze przeprowadzony, udany eksperyment, a w dydaktyce - sukces studentów, np. dobre wyniki z kolokwium lub egzaminu.

 

Jak wygląda życie naukowca?

W laboratorium ciągle jest coś do zrobienia…

 

Dlaczego warto studiować na uniwersytecie?

Uniwersytet zapewnia wyjątkowe warunki do studiowania - dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej, programów stypendialnych oraz tego, co najważniejsze: ludzi - nauczycieli akademickich i naukowców.

 

Jak dobrze wykorzystać czas na studiach?

Chodzić na wykłady, zajęcia, spotykać się i dyskutować ze studentami ze starszych lat. Chłonąć to, co nas otacza.

 

Jaką radę udzieliłby Pan młodym ludziom?

Kochajcie to, co robicie, róbcie to - co kochacie!

 

Wykształcenie czy doświadczenie?

I jedno i drugie. Doświadczenie jest częścią wykształcenia.

 

Jakie nowe wyzwania stoją przed Panem?

Nowe projekty badawcze.