Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Dyplom Wydziału FAIS jest gwarantem najwyższej jakości. Co więcej, dzięki współpracy z firmami oraz programom stażowym, studenci często znajdują zatrudnienie już podczas studiów. Kształcenie ukierunkowane jest na zdobycie umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów. Informatyka lub fizyka? Tylko na WFAiIS UJ!

fais.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci, doktoranci, absolwenci, pracownicy

Weronika Biela-Nowaczyk

Weronika Biela-Nowaczyk

Ukończyła studia z zakresu fizyki doświadczalnej i matematyki stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Fizyki Jądrowej UJ.

[2022]
Jerzy Foryciarz

Jerzy Foryciarz

Absolwent Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

[2021]
Daria Cegiełka

Daria Cegiełka

Studentka fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Laureatka DIAMENTOWEGO GRANTU – nagrody MNiSW dla wybitnie uzdolnionych studentów prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

[2020]
Dr Witold Zawadzki

Dr Witold Zawadzki

Instytut Fizyki UJ

[2020]
Maciej

Maciej

Student Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

[2020]