Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Dyplom Wydziału FAIS jest gwarantem najwyższej jakości. Co więcej, dzięki współpracy z firmami oraz programom stażowym, studenci często znajdują zatrudnienie już podczas studiów. Kształcenie ukierunkowane jest na zdobycie umiejętności samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów. Informatyka lub fizyka? Tylko na WFAiIS UJ!

fais.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Maciej

Maciej

Student Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)

[2020]

Wybrałem mój kierunek studiów ponieważ….

Studiuję fizykę, ponieważ Uniwersytet umożliwił mi realizowanie tego kierunku poprzez indywidualny tok studiów i pracę z opiekunem naukowym. Jestem też na drugim kierunku - matematyce (w ramach Studiów Matematyczno-Przyrodniczych), aby wzmocnić aparat matematyczny w fizyce oraz rozwijać pasję do matematycznego spojrzenia na ekonomię i finanse.

 

Jakie były lub są najciekawsze przedmioty na Twoim kierunku studiów i dlaczego?

Większość przedmiotów realizowanych na studiach okazała się ciekawa. Najbardziej jednak spodobały mi się te, z którymi nigdy wcześniej nie miałem do czynienia, takie jak: topologia, logika i teoria mnogości, język python oraz NOF. Oczywiście niezastąpiona przy tym była praca z opiekunem naukowym.

 

Studiowanie to…

Odkrywanie świata, życie nauką, poznawanie nowych przyjaciół oraz kontakt z pracownikami naukowymi.

 

Co było lub jest dla Ciebie największym wyzwaniem?

Odrzucenie niektórych zajęć fakultatywnych, ponieważ musiałbym być w 3 miejscach na raz. Uniwersytet oferuje ogromy wybór nieobowiązkowych przedmiotów, co jest wspaniałe, gdyż daje to możliwość dodatkowe rozwoju.

 

Jak wygląda życie studenckie?

To najczęściej wspólna nauka na wykładach i ćwiczeniach oraz w kołach naukowych. To także możliwość spędzania czasu ze znajomymi na Starym Mieście lub na mieszkaniu.

 

Jak dobrze wykorzystać czas na studiach?

Warto uczyć się regularnie, zaangażować w działalność kół naukowych, poświęcać czas na udział w wydarzeniach kulturalnych oraz na spotkania ze znajomymi.

 

Wykształcenie czy doświadczenie?

Zazwyczaj do godziny 15 zdobywam wykształcenie poprzez udział w wykładach i ćwiczeniach. Potem, dzięki spotkaniom z przedstawicielami firm, uczestnictwu w seminariach i pracowniach zyskuję doświadczenia.

 

Jeśli masz jakieś zainteresowania opowiedz nam o tym

Są to fizyka, matematyka, ekonomia, ostatnio programowanie. W wolnych chwilach uwielbiam chodzić do kin studyjnych, oglądać seriale na Netflixie, program „Jeden z dziesięciu” oraz grać w gry planszowe.

 

Jaką radę dałabyś obecnym kandydatom na studia?

Warto się uczyć regularnie, wstąpić do kół naukowych i wykorzystywać możliwości jakie daje życie kulturalne Krakowa.

 

Czym różni się studiowanie od nauki w liceum?

Przede wszystkim nie ma tak dużego odległości, dystansu pomiędzy prowadzącymi a studentami. Dodatkowo, ma się także większą swobodę w wyborze zajęć, przez co człowiek staje się bardziej odpowiedzialnym za swoją edukację.

 

Co jest dla Ciebie największa motywacją?

Możliwość poznawania podstaw naszego świata oraz perspektywy jakie daje skończenie studiów.