Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunki studiów

Jednolite studia magisterskie

 • psychologia

Studia I stopnia

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia
 • elektroniczne przetwarzanie informacji
 • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
 • finanse, bankowość, ubezpieczenia
 • zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie kulturą i mediami
 • zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania
 • zarządzanie polityką społeczną
 • zarządzanie publiczne

Studia II stopnia

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia
 • elektroniczne przetwarzanie informacji
 • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
 • finanse i controlling
 • laboratoria kultury współczesnej
 • media społecznościowe w zarządzaniu
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie mediami i reklamą
 • zarządzanie – psychologia w zarządzaniu
 • zarządzanie publiczne
 • zarządzanie w turystyce i sporcie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • marketing i logistyka
 • zarządzanie zmianą społeczną

Studia w językach obcych

Studia II stopnia

 • Business and Finance Management [en]

 

Kierunki i programy studiów są przygotowywane na naszym Wydziale z myślą o potrzebach rynku pracy, w konsultacji z pracodawcami, w oparciu o analizy losów absolwentów oraz z uwzględnieniem oczekiwań studentów. Wszystko po to, aby ułatwić start i osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym.

Dlaczego warto?

 • Kategoria „A” jednostek naukowych według klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Ocena wyróżniająca przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną.
 • Unikatowe kierunki i autorskie programy studiów, których nie proponują inne uczelnie w Polsce.
 • Kształcenie i badania interdyscyplinarne.
 • Możliwość uzyskania podwójnych dyplomów we współpracy z uczelniami europejskimi.
 • Studencka Telewizja UJOT.TV
 • Studenckie Radio UJOT.FM
 • Koła naukowe odzwierciedlające wszechstronność tematyki badawczej i oferty dydaktycznej Wydziału: KN Strateg; KN PRAGMA; KN Studentów Dziennikarstwa KN MERITUM; Studenckie Towarzystwo Ekonomiczne; KN Oeconomicus; KN Epicentrum; KN Medioznawców; Koło Naukowe Studentów Instytutu Studiów Informacyjnych UJ; KN Innowatorzy Zarządzania; TKN Horyzont; KN Managerów Sportu.
 • Komfort studiowania w nowoczesnym, bogato wyposażonym budynku.
 • Okazała biblioteka z wolnym dostępem do zbiorów.
 • Współpraca z biznesem w ramach praktyk studenckich, gościnnych wykładów, prelekcji i prezentacji oraz oprogramowania komputerowego, jak również w ramach realizacji projektów badawczych.