Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunki studiów

Studia I stopnia

 • amerykanistyka
 • bezpieczeństwo narodowe
 • kulturoznawstwo międzynarodowe
 • latynoamerykanistyka
 • migracje międzynarodowe
 • politologia
 • relacje międzykulturowe
 • rosjoznawstwo
 • stosunki międzynarodowe
 • studia afrykańskie
 • studia bliskowschodnie
 • studia eurazjatyckie
 • studia europejskie
 • studia nad Chinami
 • studia nad Indiami i Azją Południową
 • studia nad Japonią
 • studia nad Koreą
 • studia polsko-ukraińskie

Studia II stopnia

 • amerykanistyka
 • bezpieczeństwo narodowe
 • politologia
 • relacje międzykulturowe
 • rosjoznawstwo
 • stosunki międzynarodowe
 • studia azjatyckie
 • studia eurazjatyckie
 • studia europejskie
 • studia polsko-ukraińskie
 • studia strategiczne nad Azją

Studia w językach obcych
Programmes in foreign languages

Studia I stopnia

 • European Studies [en]
 • Global and Development Studies [en]
 • International Relations and Area Studies [en]

Studia II stopnia

 • European Studies [en]
 • International Relations [en]
 • International Relations and Public Diplomacy [en]
 • International Security and Development [en]
 • TransAtlantic Studies [en]

Dlaczego warto?

 • Najbardziej umiędzynarodowiony wydział UJ. Daje to możliwość studiowania w zróżnicowanym narodowo i kulturowo środowisku, zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych. Sprzyja to nie tylko lepszemu wzajemnemu poznaniu się, ale także przekłada się na jakość dydaktyki.
 • Nasi pracownicy prowadzą badania w ponad 20 dyscyplinach naukowych. Ta różnorodność pozwala nam tworzyć wyjątkowe programy kształcenia, dające studentom możliwość pozyskania wiedzy o danych zjawiskach i regionach z bardzo wielu perspektyw: społecznej, politycznej, historycznej, kulturowej, ekonomicznej. Obok kierunków politologicznych i kulturoznawczych, kształcimy też na unikatowych w skali kraju studiach regionalnych obejmujących wszystkie obszary współczesnego świata.
 • Posiadamy najbardziej rozbudowaną sieć porozumień międzynarodowych i wyjazdów stypendialnych, w tym w ramach programu Erasmus+. Każdego roku studenci naszego Wydziału wyjeżdżają na półroczne lub całoroczne stypendia zagraniczne, zarówno na uczelnie europejskie jak i pozaeuropejskie.
 • Na naszym Wydziale funkcjonuje kilkanaście kół naukowych i prężnie działająca Wydziałowa Rada Samorządu Studentów. Umożliwia to studentom zaangażowanie w liczne projekty o charakterze naukowym i popularnonaukowym, ale również pozwala na integrację poprzez imprezy rozrywkowe i sportowe.