Wydział Polonistyki

Kierunki studiów

Studia I stopnia

 • edytorstwo
 • filologia polska nauczycielska
 • język polski w komunikacji społecznej
 • kulturoznawstwo – teksty kultury
 • polonistyka antropologiczno-kulturowa
 • polonistyka-komparatystyka
 • studia polskie dla cudzoziemców
 • wiedza o teatrze

Studia II stopnia

 • edytorstwo
 • filologia polska nauczycielska
 • język polski w komunikacji społecznej
 • krytyka literacka
 • kulturoznawstwo – teksty kultury
 • logopedia
 • nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
 • performatyka
 • polonistyka antropologiczno-kulturowa
 • polonistyka-komparatystyka
 • przekładoznawstwo literacko-kulturowe
 • teatrologia
 • twórcze pisanie

Studia w językach obcych

Studia II stopnia:

 • Comparative Heritage Studies (COHES) [en]

Dlaczego warto?

 • Studia na Wydziale Polonistyki dają niepowtarzalną szansę rozwoju pod okiem mistrzów współczesnej humanistyki. Zdobyte tu wszechstronne doświadczenie otwiera szerokie możliwości pracy. Po studiach na Wydziale Polonistyki można zostać: badaczem literatury, krytykiem literackim, tłumaczem, kulturoznawcą, językoznawcą, edytorem, dziennikarzem, copywriterem, nauczycielem, poetą, prozaikiem, menedżerem kultury, specjalistą ds. edukacji, reżyserem…
 • Wydział Polonistyki oferuje bardzo bogaty wybór przedmiotów opcjonalnych, z których każda osoba skomponuje program zgodny z jej zainteresowaniami. Dodatkowo studentki i studenci mają możliwość wyjazdów na szereg stypendiów zagranicznych.
 • Studia na Wydziale Polonistyki pozwalają poznać kanon tradycyjnej humanistyki (filologia, teatrologia, historia kultury) oraz zrozumieć kulturę XXI wieku. Dlatego też od kilku lat wprowadzamy nowe programy studiów, których celem jest przerzucenie pomostu między wielowiekową tradycją a nowoczesnością. Do najciekawszych należą nastawione na elektroniczną i wirtualną komunikację edytorstwo, wielokulturowa i transdyscyplinarna komparatystyka, kulturoznawstwo i performatyka skoncentrowane na badaniu kultury w sieci współczesnych mediów, językoznawstwo praktyczne i przekładoznawstwo, budujące kompetencje komunikacyjne niezbędne do poruszania się w globalnej przestrzeni.
 • Wydział Polonistyki od lat współpracuje z instytucjami życia kulturalnego i artystycznego, przede wszystkim Krakowa i Małopolski. Nasi studenci angażują się w działania Krakowskiego Biura Festiwalowego, krakowskich teatrów, domów kultury, muzeów i fundacji. Poszczególne kierunki studiów, realizując program praktyk, współpracują z przedsiębiorstwami z sektora medialnego – mamy podpisane umowy z wydawnictwami, portalami internetowymi i czasopismami.