Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunki studiów

Jednolite studia magisterskie:

 • fizjoterapia

Studia I stopnia:

 • elektroradiologia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ratownictwo medyczne
 • zarządzanie w ochronie zdrowia – kierunek międzywydziałowy
 • zdrowie publiczne

Studia II stopnia:

 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • zarządzanie w ochronie zdrowia
 • zdrowie publiczne

Dlaczego warto?

 • Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM jest jedną z najlepszych jednostek w kraju kształcących profesjonalną kadrę w zakresie ochrony zdrowia. Wysoki poziom kształcenia na Wydziale został potwierdzony nadaniem kategorii A przez MNiSW i uzyskaniem tytułu najlepszej uczelni w grupie kierunków Ochrony Zdrowia w rankingu Szkół Wyższych Perspektywy w kolejnych latach od 2014 do 2021 oraz wyróżniającymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 • Nasi studenci korzystają z nowoczesnej bazy kształcenia, a ponad 50% zajęć odbywa się w małych grupach w renomowanych jednostkach klinicznych. Studenci mają warunki do rozwijania zainteresowań i umiejętności językowych, sportowych i naukowo-badawczych. Otoczeni są profesjonalnym, bezpłatnym doradztwem zawodowym w zakresie planowania ścieżki rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych na rynku pracy.
 • Dzięki współpracy z Radą Pracodawców, studenci mają możliwość prowadzenia prac dyplomowych w porozumieniu z potencjalnymi i przyszłymi pracodawcami oraz współtworzenia i wdrażania projektów innowacyjnych. Absolwenci naszego Wydziału znajdują zatrudnienie w publicznym i prywatnym sektorze opieki zdrowotnej w kraju i w państwach Unii Europejskiej.
 • Wydział Nauk o Zdrowiu realizuje projekty naukowe, krajowe i międzynarodowe we współpracy z uczelniami i ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą.