Wydział Lekarski

Kierunki studiów

Jednolite studia magisterskie:

  • kierunek lekarski
  • kierunek lekarsko-dentystyczny

Studia I stopnia:

  • dietetyka

Studia II stopnia:

  • dietetyka

Studia w językach obcych

  • studia jednolite magisterskie: kierunek lekarski (program w języku angielskim – MD program in English) [en]
  • kierunek lekarsko-dentystyczny (program w języku angielskim – DDS – Doctor of dental surgery program in English) [en]

Dlaczego warto?

  • Wielowiekowa tradycja, doświadczenie i odpowiedzialność w poznawaniu wiedzy i edukacji przed- i podyplomowej pomagają Wydziałowi sprostać wyzwaniom, jakie stawia medycyna XXI w. Wydział Lekarski jest jednym z najlepszych wydziałów medycznych w Polsce. Tematyka badawcza jest oryginalna i zgodna z trendami światowymi nauk biomedycznych.
  • Nasi absolwenci są cenionymi specjalistami w dziedzinie opieki zdrowotnej i jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku polskim i światowym. Uzyskują najlepsze wyniki w rankingach szkół wyższych oraz prestiżowych konkursach.
  • Wydział Lekarski inicjuje wdrażanie nowoczesnych technologii medycznych, technik diagnostycznych i terapeutycznych w celu poszerzenia pakietu procedur wysokospecjalistycznych oraz pozyskiwania nowoczesnej aparatury medycznej.
  • Nasz Wydział prowadzi szeroką współpracę z jednostkami i instytucjami na terenie całego kraju i ze znaczącymi ośrodkami zagranicznymi w celu zapoznania studentów i pracowników naukowych z odmiennościami funkcjonowania różnych systemów organizacyjnych opieki zdrowotnej, świadczonych różnym grupom chorych w systemie lecznictwa zamkniętego i otwartego, oraz zapoznania się z funkcjonowaniem innych instytucji wspierających podstawowe procedury medyczne.