Wydział Historyczny

Kierunki studiów

Studia I stopnia

 • archeologia
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • historia
 • historia sztuki
 • judaistyka
 • muzykologia
 • ochrona dóbr kultury

Studia II stopnia

 • archeologia
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • historia
 • historia sztuki
 • judaistyka
 • muzykologia
 • ochrona dóbr kultury

Dlaczego warto?

 • Jesteśmy jednym z najlepszych wydziałów historycznych w Polsce wg rankingu Perspektyw, nasze kierunki studiów mają długą tradycję nauczania. Mimo to zajęcia są prowadzone w innowacyjny sposób i odpowiadają na aktualne potrzeby studentów i pracodawców.
 • Działalność dydaktyczną Wydziału Historycznego wzbogacają liczne kontakty międzynarodowe oraz organizacje studenckie: koła naukowe i samorząd studentów. Ich oferta należy do najbogatszych w Uniwersytecie.
 • Studenci Wydziału Historycznego otrzymują wszechstronne wykształcenie humanistyczne, dzięki czemu mogą podejmować pracę w różnego typu placówkach naukowych, instytucjach kulturalno-oświatowych, archiwach, muzeach, redakcjach, wydawnictwach, organach administracji państwowej i samorządowej oraz szkołach. Na rynku pracy nasi absolwenci wykazują dużą elastyczność, która pozwala im także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.