Wydział Geografii i Geologii

Kierunki studiów

Studia I stopnia

  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • geologia

Studia II stopnia

  • e-gospodarka przestrzenna
  • geografia
  • geologia

Studia w językach obcych

Studia I stopnia:

  • Earth Sciences in a Changing World [en]

 

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Instytut Nauk Geologicznych

Dlaczego warto?

  • Wydział Geografii i Geologii UJ zapewnia atrakcyjne studia, w tym kursy terenowe w kraju i zagranicą, wykorzystujące najnowocześniejszą infrastrukturę naukowo-dydaktyczną ze specjalnymi laboratoriami. Oferujemy studia dla ambitnych osób, pragnących poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i horyzonty poprzez bezpośredni kontakt z wykładowcami, wybitnymi specjalistami i pasjonatami w swoich dziedzinach. Studenci mają możliwość korzystania ze stypendiów i wyjazdów w ramach programów ERASMUS+ CEEPUS, MOST.
  • Nasz Wydział przy współpracy z przedsiębiorstwami komercyjnymi oraz z jednostkami naukowobadawczymi m.in. branży wydobywczej i ochrony środowiska umożliwia odbycie w trakcie studiów staży i praktyk zawodowych. Ponadto w ofercie dydaktycznej Wydziału znajdują się kursy specjalistyczne prowadzone przez pracowników krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz jednostek badawczych.
  • Absolwenci kierunku geologia posiadają bardzo szeroką wiedzę geologiczną pozwalającą im odnajdywać się zarówno na rynku pracy przedsiębiorstw komercyjnych, jak również w świecie akademickim oraz ambitnych projektów badawczych. Swobodnie poruszają się także w tematyce geologii stosowanej, hydrogeologii oraz ochrony i kształtowania środowiska, co umożliwia im zatrudnienie w instytucjach zajmujących się nie tylko bogactwami naturalnymi ale także gospodarką cyrkularną i monitoringiem środowiska, w tym zanieczyszczeniem atmosfery. Po ukończeniu studiów posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie m.in. w Państwowej Służbie Geologicznej, przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, działach poszukiwawczych i wydobywczych koncernów naftowych, geologicznej obsłudze kopalń, administracji państwowej (komórki ochrony środowiska i geologii różnych szczebli) oraz placówkach akademickich i naukowych.
  • Absolwenci studiów geograficznych bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy. Chętnie są zatrudniani jako: eksperci i specjaliści w administracji państwowej i samorządowej, w ośrodkach badawczych i urzędach statystycznych, jako eksperci w zakresie opracowań ekofizjograficznych i planów zagospodarowania przestrzennego, doradcy w dziedzinie różnych gałęzi gospodarki, ochrony środowiska, prognoz meteorologicznych i hydrologicznych, specjaliści w zakresie Geograficznych Systemów Informacji (GIS), nawigacji satelitarnej GPS oraz kartografii, pracownicy firm turystycznych czy nauczyciele w szkołach. Absolwenci e-gospodarki są przygotowani do podjęcia pracy w zakresie wykorzystania narzędzi geoinformatycznych w gospodarce przestrzennej: zarządzanie przestrzenią, sporządzanie dokumentów planistycznych, wizualizacja przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych niezbędnych w procesach planistycznych.