Wydział Geografii i Geologii

Kierunki studiów*

Studia I stopnia

 • geografia:
  • geografia fizyczna
  • geografia społeczno-ekonomiczna
  • gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
  • turystyka
 • geologia

Studia II stopnia

 • geografia:
  • funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
  • geografia społeczno-ekonomiczna
  • rozwój lokalny i regionalny
  • hydrologia, meteorologia i klimatologia
  • turystyka
  • systemy informacji geograficznej
 • geologia
 • e-gospodarka przestrzenna

Studia III stopnia

 • nauki o Ziemi:
  • geografia
  • geologia

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Instytut Nauk Geologicznych

* Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl

Dlaczego warto?

 • Studiowanie na naszym wydziale zapewnia nie tylko realizację swoich pasji, zgłębianie wiedzy o naszej planecie, jej budowie, zróżnicowaniu krajobrazu i działalności człowieka, ale także gwarantuje znalezienie ciekawej, zgodnej ze swoimi pasjami pracy.
 • Nasz wydział współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami różnych branż,  co umożliwia podjęcie już w trakcie studiów płatnych staży zawodowych, m.in. w ramach programu POWER.
 • Nasi studenci dysponują świetnymi warunki studiowania na nowoczesnym kampusie; posiadamy zaplecze laboratoryjne i aparaturowe w pełni dostępne dla realizacji badań przez studentów; posiadamy też sprzęt i nowoczesne oprogramowanie, pozwalające na opanowanie systemów informacji geograficznych (GIS).
 • W programie studiów występują liczne kursy terenowe, odbywające się w kraju i za granicą.
 • Nasza życzliwa kadra dydaktyczna jest otwarta na własne pomysły badawcze studentów.
 • Zapewniamy też możliwość rozwijania swoich pasji, urozmaiconego spędzania wolnego czasu i znajdowania przyjaciół w kołach naukowych i prężnie działającym samorządzie studentów.
 • Dajemy możliwość poznania wyzwań stojących przed naukami o Ziemi w zmieniającym się świecie:
  - jak rozwijać w sobie i kreować w społeczeństwie ciekawość świata i rozumienie rządzących nim prawidłowości;
  -  jak ograniczyć negatywny wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze;
  -  jak mądrze gospodarować naszą planetą, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Prace badawcze

Wydział GiG prowadzi szerokie spektrum badań naukowych dotyczących procesów, które zachodzą i zachodziły na Ziemi na przestrzeni dziejów, powstawania skał i złóż, odkrywania zależności pomiędzy ewolucją świata organicznego a zmianami geosfery. Interesuje nas zróżnicowanie środowiska przyrodniczego naszej planety i jego dynamika. Badamy elementy środowiska przyrodniczego, m.in. budowę geologiczną, ukształtowanie terenu, klimat, stosunki wodne i gleby a także związki pomiędzy nimi i współczesne jego przemiany, zarówno naturalne jak i pod wpływem działalności człowieka. Nasze badania dotyczą też przestrzennego zróżnicowania życia i działalności człowieka na świecie. W kręgu zainteresowań znajdują się także problemy wynikające z negatywnego wpływu człowieka na stan środowiska naszej planety i sposoby likwidacji lub przynajmniej ograniczenia tego wpływu.