Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Kierunki studiów

Studia I stopnia

 • astronomia
 • biofizyka
 • fizyka
 • fizyka dla firm
 • informatyka stosowana
 • zaawansowane materiały i nanotechnologia

Studia II stopnia

 • astrofizyka i kosmologia
 • astronomia
 • biofizyka
 • fizyka
 • informatyka gier komputerowych
 • informatyka stosowana
 • zaawansowane materiały i nanotechnologia

Studia w językach obcych
Studia II stopnia

Advanced Materials and Nanotechnology [en]

Dlaczego warto?

 • Studenci od początku kształcenia uczestniczą w pracach realizowanych w krajowych i europejskich projektach badawczych, mając dostęp do bogato wyposażonych laboratoriów, możliwość wyjazdów, uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych. Promujemy relację mistrz-uczeń, dzięki której studiuje się skuteczniej i przyjemniej.
 • Naszych absolwentów charakteryzuje solidne wykształcenie, umiejętność wyciągania wniosków, szybkie przyswajanie nowych pojęć, kreatywność oraz nieszablonowość w rozwiązywaniu napotkanych problemów. Uczymy samodzielności pozwalając studentom na realizację własnych pomysłów np. w ramach utworzonego na Wydziale Garażu Złożoności.
 • Pracodawcy wiedzą, że dyplom Wydziału FAIS UJ jest gwarancją najwyższej jakości. Nasi absolwenci bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy, zarówno w karierze naukowej jak również w innych zawodach. Podejmują wyzwania prowadząc własne firmy. Na Wydziale istnieje Biuro Karier służące pomocą naszym studentom.
 • Wydział FAIS UJ jest jedną z najnowocześniejszych placówek w Polsce. Posiada kategorię naukową A+ w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci zdobywają wiedzę praktyczną w oparciu o świetnie wyposażone laboratoria, co jest istotne ze względu na dalszą pracę badawczą oraz uczestnictwo w projektach naukowych.
 • Współpracujemy z wieloma firmami prowadząc wspólne zajęcia dydaktyczne, projekty naukowe oraz prace magisterskie. Pomagamy w organizacji staży i praktyk. Organizujemy z otoczeniem gospodarczym wydarzenia skierowane do studentów, pozwalając zapoznać się im z szeroką ofertą pracy.