Wydział Filozoficzny

Kierunki studiów

Jednolite studia magisterskie

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • psychologia

Studia I stopnia

 • filozofia
 • kognitywistyka
 • pedagogika
 • porównawcze studia cywilizacji
 • religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
 • socjologia
 • studia nad buddyzmem

Studia II stopnia

 • etyka
 • filozofia
 • kognitywistyka
 • pedagogika
 • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • porównawcze studia cywilizacji
 • praca socjalna
 • religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
 • socjologia
 • studia nad buddyzmem współczesnym

Dlaczego warto?

 • Możliwość uczestniczenia w licznych projektach badawczych prowadzonych przez pracowników, doktorantów i studentów wydziału
 • Możliwość dołączenia do kół naukowych działających w ramach wydziału (np. KN Pedagogów Resocjalizujących, KN Animatorów Kultury, KN Studentów Psychologii)
 • Jeden z najstarszych wydziałów na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Czołowe pozycje w rankingach uczelni wyższych (Ranking Perspektywy)