Wydział Filologiczny

Kierunki studiów*

Studia I stopnia

 • filologia klasyczna
 • neofilologia
  • filologia angielska
  • filologia angielska z językiem niemieckim
  • filologia francuska
  • filologia germańska
  • filologia germańska z językiem angielskim
  • filologia hiszpańska
  • filologia orientalna - arabistyka
  • filologia orientalna - indologia
  • filologia orientalna - iranistyka
  • filologia orientalna - japonistyka
  • filologia orientalna - sinologia
  • filologia orientalna - turkologia
  • filologia portugalska
  • filologia rosyjska
  • filologia rumuńska
  • filologia słowiańska
  • filologia szwedzka
  • filologia ukraińska z językiem rosyjskim
  • filologia węgierska
  • filologia włoska
  • język i kultura Rosji
  • kultura Rosji i narodów sąsiednich

Studia II stopnia

 • filologia klasyczna
 • lingwistyka
  • językoznawstwo ogólne
  • przekład i komunikacja międzykulturowa
 • neofilologia
  • filologia angielska
   • językoznawstwo angielskie
   • językoznawstwo angielskie (język w biznesie)
   • językoznawstwo stosowane – metodyka nauczania języka angielskiego
   • literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
   • przekładoznawstwo
  • filologia angielska z językiem niemieckim
  • filologia francuska
   • filologiczna
   • traduktologiczna
  • filologia germańska
  • filologia germańska z językiem angielskim
  • filologia hiszpańska
  • filologia orientalna - arabistyka
  • filologia orientalna - indologia
  • filologia orientalna - Iran i Środkowy Wschód
  • filologia orientalna - japonistyka
  • filologia orientalna - sinologia
  • filologia orientalna - turkologia
  • filologia portugalska
  • filologia rosyjska
  • filologia słowiańska
  • filologia szwedzka
  • filologia ukraińska z językiem rosyjskim
  • filologia węgierska
  • filologia włoska
  • przekład literacki: język angielski, język niemiecki, język węgierski, język hiszpański, język francuski, język portugalski, język włoski

Studia III stopnia

 • nauki humanistyczne
  • literaturoznawstwo
  • językoznawstwo

* Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl

Dlaczego warto?

 • Szeroki wachlarz specjalności do wyboru
 • Współpraca międzynarodowa z wieloma ośrodkami naukowymi za granicą
 • Mocna pozycja lidera w rankingach uczelni wyższych (Perspektywy 2016)

Prace badawcze

Naukowcy na Wydziale Filologicznym prowadzą badania nad dziełami literatury, językiem i przekładem. W tej pierwszej dziedzinie warte odnotowania są studia nad kolekcją rękopisów romańskich, autorstwa m.in. Boccaccia czy partyturami Mozarta. Ciekawym projektem jest też przekład, edycja, publikacja i promocja monografii dotyczących rodowodu kultury europejskiej. Filologowie z UJ mają również duże zasługi w badaniu kultury kurdyjskiej.