Wydział Farmaceutyczny

Kierunki studiów

Jednolite studia magisterskie:

  • analityka medyczna
  • farmacja

Studia II stopnia:

  • kosmetologia

Studia w językach obcych

Studia II stopnia:

  • Drug Discovery and Development [en]

Dlaczego warto?

  • Jesteśmy najlepszym Wydziałem Farmaceutycznym w Polsce, który łączy tradycję z nowoczesnością, właściwą dla dynamizmu i rozwoju nauk ścisłych.
  • Stwarzamy warunki do pogłębiania zainteresowań naukowych, poprzez pracę w studenckich kołach naukowych, a w ramach projektów realizowanych w trakcie studiów, także szansę na własne odkrycia naukowe. Liczne organizacje studenckie ułatwiają integrację i rozwój osobisty.
  • Oferujemy staże i praktyki w aptekach i laboratoriach diagnostycznych, współpracujemy w obszarach naukowych z przemysłem farmaceutycznym i kosmetycznym. Nasi doktoranci wspólnie z przemysłem farmaceutycznym i biotechnologicznym prowadzą badania naukowe, których celem jest poszukiwanie nowych leków.
  • Absolwenci znajdują pracę w aptekach, przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach diagnostycznych i naukowych, kosmetologii i gabinetach medycyny estetycznej w Polsce i za granicą. Mogą również rozwijać swoje zainteresowania naukowe dzięki studiom doktoranckim.