Wydział Chemii

Kierunki studiów

Studia I stopnia

  • chemia
  • chemia medyczna
  • chemia zrównoważonego rozwoju

Studia II stopnia

  • chemia
  • chemia medyczna
  • ochrona środowiska

Dlaczego warto?

  • Kierunki chemia i ochrona środowiska otrzymały oceny wyróżniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W rankingu 2018 miesięcznika Perspektywy kierunki chemia oraz ochrona środowiska zajęły pierwsze miejsca.
  • W ramach studiów realizujemy nowoczesne programy nauczania i zapewniamy studentom dostęp do aparatury badawczej na najwyższym, światowym poziomie. Badania prowadzone przez naukowców Wydziału Chemii UJ są doceniane i nagradzane za jakość oraz innowacyjność.
  • Badania prowadzone na Wydziale Chemii UJ są podstawą wielu wynalazków zgłaszanych do ochrony patentowej. Wydział Chemii jest w skali Uniwersytetu Jagiellońskiego wiodącą jednostką prowadzącą badania o charakterze aplikacyjnym, będące przedmiotem działań komercjalizacyjnych.
  • Nasi absolwenci są chętnie zatrudniani w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych (środowiskowych, kryminalistycznych i przemysłowych), inspektoratach ochrony środowiska, stacjach monitoringu środowiska, pracowniach konserwacji dzieł sztuki oraz w szkolnictwie.