Wydział Chemii

Kierunki studiów

Studia I stopnia

 • chemia
 • chemia medyczna
 • chemia zrównoważonego rozwoju

Studia II stopnia

 • chemia
 • chemia medyczna
 • ochrona środowiska
 • chemia zrównoważonego rozwoju

Dlaczego warto?

 • Kierunki chemia i ochrona środowiska otrzymały oceny wyróżniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W rankingu 2022 miesięcznika Perspektywy kierunek chemia zajął pierwsze miejsce. Studia na kierunkach chemia i chemia medyczna posiadają europejskie certyfikaty: Chemistry Eurobachelor i Chemistry Euromaster.
 • W ramach studiów realizujemy nowoczesne programy nauczania i zapewniamy studentom dostęp do aparatury badawczej na najwyższym, światowym poziomie. Badania prowadzone przez naukowców Wydziału Chemii UJ są doceniane i nagradzane za jakość oraz innowacyjność.
 • Badania prowadzone na Wydziale Chemii UJ są podstawą wielu wynalazków zgłaszanych do ochrony patentowej. Wydział Chemii jest w skali Uniwersytetu Jagiellońskiego wiodącą jednostką prowadzącą badania o charakterze aplikacyjnym, będące przedmiotem działań komercjalizacyjnych.
 • Nasi absolwenci są chętnie zatrudniani w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych (środowiskowych, kryminalistycznych i przemysłowych), inspektoratach ochrony środowiska, stacjach monitoringu środowiska, pracowniach konserwacji dzieł sztuki oraz w szkolnictwie.