Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Geografii i Geologii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Geografii i Geologii

Wydział Geografii i Geologii

Wydział Geografii i Geologii UJ oferuje atrakcyjne studia w tym kursy terenowe w kraju i za granicą, wykorzystujące najnowocześniejszą infrastrukturę naukowo-dydaktyczną ze specjalistycznymi laboratoriami. WGiG UJ oferuje kierunki dla ambitnych osób, pragnących poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i horyzonty.

wgig.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na peryferiach, czyli o wykluczeniu komunikacyjnym [Wkręceni w naukę #6]

Na peryferiach, czyli o wykluczeniu komunikacyjnym [Wkręceni w naukę #6]

Czym jest zjawisko błędnego koła transportu publicznego? Co nauka rozumie przez pojęcie wykluczenia komunikacyjnego? Która grupa społeczna jest najbardziej wykluczona społecznie?

Geograf transportu - dr Łukasz Fiedeń z Zakładu Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa na Wydziale Geografii i Geologii UJ - opowiada w kampanii "Wkręceni w naukę" o swoich badaniach dot. wykluczenia komunikacyjnego.

[2023]

Dr Łukasz Fiedeńgeograf, adiunkt w Zakładzie Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor lub współautor ponad 50 prac naukowych. W swoich badaniach skupia się na przestrzennym zróżnicowaniu mobilności i społecznych konsekwencjach słabej dostępności transportu publicznego na obszarach wiejskich, oddalonych od miast. W kręgu jego zainteresowań leży również wpływ dużych inwestycji drogowych na zmiany użytkowania ziemi oraz jakość życia w skali lokalnej i regionalnej. Ponadto interesuje się zastosowaniami systemów informacji geograficznej w geografii człowieka, postrzeganiem klęsk żywiołowych w społecznościach lokalnych, geografią polityczną i dostępnością centrów nowoczesnych usług biznesowych oraz terenów zielonych w miastach. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2020 r. Laureat Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r.

O badaniach dr. Fiedenia możecie również przeczytać w "Projektorze Jagiellońskim" (str. 98).