Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Biologii

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Biologii

Wydział Biologii

Studiując na Wydziale Biologii będziesz mógł rozwijać swoją wiedzę związaną z różnymi aspektami biologii, neurobiologii oraz naukami o środowisku. Zajęcia na tym Wydziale odbywają się w doskonale wyposażonych laboratoriach. Studiuj na WB UJ!

wb.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szymon

Szymon

Student z Wydziału Biologii UJ

[2020]

Wybrałem mój kierunek studiów, ponieważ...

Wybrałem biologię, ponieważ od dziecka pasjonuję się przyrodą. Chciałem, poza podziwianiem piękna otaczającego nas świata natury, zrozumieć jakimi prawami rządzi się ten świat i w jaki sposób możemy go chronić, tak by pozostał równie różnorodny i piękny jakim widzimy go dzisiaj.

 

Jakie były/są najciekawsze przedmioty na Twoim kierunku studiów i dlaczego?

Myślę, że do najciekawszych przedmiotów na moim kierunku mogę zaliczyć wykłady z ewolucji. Pokazały mi one szerszy ogląd na procesy zachodzące w przyrodzie. Podejście ewolucyjne stara się zrozumieć jak działa przyroda na poziomie genetycznym, czyli na najniższym poziomie organizacji. Można powiedzieć, że jest to próba rozwikłania kodu, w którym zapisana jest cała przyroda, w tym również my. Wbrew pozorom analiza tego kodu nie tylko pozwala nam na znalezienie przyczyn nękających nas chorób, ale również pozwala odtworzyć tok zmian w świecie organizmów żywych od pierwszych komórek, przez pierwotne organizmy wielokomórkowe, aż do organizmów otaczających nas dzisiaj, jak i do nas samych. Dlatego też bardzo ciekawe i ważne były dla mnie przedmioty takie jak zoologia kręgowców, czy podstawy biologii roślin oraz wszelkie zajęcia terenowe, które omawiały ogromną różnorodność biologiczną. Uważam, że świadomość ogromu różnorodności gatunkowej jak i genetycznej oraz niesamowitego skomplikowania świata przyrody jest niezmiernie ważna dla każdego biologa, niezależnie od jego specjalizacji.

 

Studiowanie to...

Studiowanie to dla mnie próba zrozumienia, jak funkcjonuje otaczający nas świat i związane z tym ciągłe rewidowanie swojego światopoglądu pod kątem nowo nabytych informacji.

Inspiracją są dla mnie ludzi, którzy potrafią połączyć różnorodne zainteresowania w jeden całościowy pogląd na świat ale też Ci którzy potrafią pokazać nieznany mi wcześniej obraz świata.

 

Co było/jest dla Ciebie największym wyzwaniem?

Wyzwaniem jest dla mnie, nie zgubić się we wciąż narastającym gąszczu dostępnych dzisiaj informacji i odnalezienie w nim swojej ścieżki jako badacz. Chciałbym aby moje badania miały wpływ na postrzeganie przyrody i nowe sposoby jej ochrony.

 

Jak wygląda życie studenckie?

Życie studenckie to większa samodzielność. Duże wyzwanie związane z opanowaniem wiedzy przekazywanej na wykładach. Jednak poza okresem sesji, który wiąże się dla mnie zwykle z poświęceniem całego czasu na tak zwane "zakuwanie", jest dużo czasu na wszelkie aktywności pozauczelniane, poszerzanie horyzontów, spotkania, imprezy i korzystanie ze studenckiej wolności.

 

Jak dobrze wykorzystać czas na studiach?

Rozmawiać, dyskutować z koleżankami i kolegami studentami, z wykładowcami i prowadzącymi. Najważniejsza jest wymiana informacji, wymiana doświadczeń i nawiązywanie znajomości czy to w dyskusji po wkładzie, czy na spotkaniu studenckiego koła naukowego, czy wieczorem w barze.

 

Wykształcenie czy doświadczenie?

Wykształcenie. Uniwersytet to miejsce wykształcenia. Doświadczenie zdobywa osoba kształcąca się w konkretnym zawodzie. Nie należy też oczywiści zapominać o doświadczaniu w trakcie studiów. Jest ono ważne do rozpoczęcia samodzielnej pracy, jednak musi iść w parze z wykształceniem.

 

Jeśli masz jakieś zainteresowania, opowiedz nam o tym.

Głównie przyrodnicze. Większość wolnego czasu spędzam na łonie natury obserwując przede wszystkim ptaki, ale bardzo interesuje mnie również botanika i owady. Na przyrodniczych wycieczkach staram się obserwować przyrodę jako całość. Moje obserwacje zapisuję w specjalnej aplikacji, gdzie są one dostępne również dla innych obserwatorów. W Polsce udało mi się zaobserwować 316 gatunków ptaków. Razem z kolegą udało mi się stwierdzić w Polsce po raz pierwszy w historii rzadkiego i trudnego w oznaczeniu świergotka stepowego, który gnieździ się na stepach Mongolii i do Europy zalatuje skrajnie rzadko. Z owadów specyficznie interesuję się prostoskrzydłymi popularnie zwanymi konikami polnymi lub pasikonikami. Razem z sześcioma innymi biologami jestem współautorem atlasu ich występowania w Polsce. Jest to niesamowicie interesująca grupa owadów, ponieważ są one w dużej mierze przystosowane do życia na terenach otwartych, a naturalne siedliska tego typu są jednymi z najbardziej zagrożonych w naszym kraju. Ponadto śpiew tych małych grajków jest nieodzownym elementem każdej wakacyjnej nocy i ciepłej letniej łąki, co sprawia, że są nam w jakiś sposób bliskie. Poza przyrodą interesuje mnie również sztuka, przed wszystkim malarstwo. Sam lubię rysować i malować, zwłaszcza farbami olejnymi ale również podziwiać obrazy mistrzów. Mój ulubiony okresy w sztuce to impresjonizm i przełom wieków.

 

Jaką radę dałbyś obecnym kandydatom na studia?

Myślę, że ważne aby jak najbardziej świadomie wybrać kierunek studiów, a kiedy już się studiuje angażować się w to co dzieje się na wydziale.

 

Czym różni się studiowanie od nauki w liceum?

Przede wszystkim tym, że nic nie musisz. Studiujesz dlatego, że chcesz, dlatego, że dany kierunek cię interesuje. Druga różnica to ludzie, z jednej strony towarzystwo bardziej różnorodne niż w liceum, które zwykle zbiera ludzi z jednej okolicy (na studiach poznałem ludzi z całej Polski, a nawet wielu zza granicy), z drugiej strony ludzie są bardziej ukierunkowani na konkretne zainteresowania. Myślę, że takie połączenie często pozwala bardziej poszerzyć horyzonty.

 

Kto jest dla Ciebie inspiracją?

Inspiracją są dla mnie ludzie, którzy potrafią połączyć różnorodne zainteresowania w jeden całościowy pogląd na świat, ale też ci którzy potrafią pokazać nieznany mi wcześniej obraz świata. Z przyrodników na pewno inspiracją jest dla mnie Alexander von Humboldt, prekursor w opisywaniu różnorodności biologicznej. Inspiracją są dla mnie też artyści postmodernistyczni i ich twórczość, przede wszystkim filmy Quentina Tarantino i książki Umberto Eco.

 

Co jest dla Ciebie największą motywacją?

Myślę, że radość z samego uczenia się tego, co mnie interesuje; satysfakcja z nabywania nowych umiejętności oraz możliwość ich wykorzystanie do lepszego zrozumienia problemów biologicznych i nie tylko.