#teamUJ

#teamUJ

Sylwia Zyzańska

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Wojciech Wocław

Wydział Polonistyki

Weronika Biela-Nowaczyk

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Igor Kaczmarczyk

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Marta Kula

Wydział Historyczny

Agata Maik-Banaszak

Wydział Prawa i Administracji

Roman Husarski

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Justyna Zawiślan

Wydział Geografii i Geologii

Innesa Leonovich

Wydział Farmaceutyczny

Rafał Garlacz

Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

Brygida Kuźniak

Wydział Prawa i Administracji

Dominika Zając

Wydział Matematyki i Informatyki

Adam Roman

Wydział Matematyki i Informatyki

Agnieszka Gunia-Krzyżak

Wydział Farmaceutyczny

Kamil Kopij

Wydział Historyczny

Magdalena Jasionek

Wydział Geografii i Geologii

Małgorzata Krzeczkowska

Wydział Chemii

Anna Yakubovska

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Maja Chyla

Wydział Filologiczny

Team UJ