Spotkanie z Mistrzem w Katowicach

Uniwersytet Jagielloński zaprasza śląską młodzież

Już we wtorek, 4 kwietnia w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Emila Szramka – zdobywcy tytułu „Złotej Szkoły 2016”, wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego spotkają się z uczniami śląskich liceów ogólnokształcących. W kolejnym „Spotkaniu z Mistrzem”, będącym elementem kampanii promującej studia na UJ, wezmą udział wybitni specjaliści, cieszący się dużym autorytetem zarówno w środowisku naukowym jak i wśród studentów – biolog prof. dr hab. Ryszard Laskowski oraz chemik prof. dr hab. Wojciech Macyk. W trakcie spotkania profesorowie będą opowiadali o przełomowych momentach ich drogi naukowej oraz ludziach, których rady i wsparcie miały wpływ na ich decyzje.

Uczniowie z Katowic i okolic będą mogli nie tylko posłuchać Mistrzów, ale staną także przed wyjątkową okazją, by opowiedzieć profesorom i zgromadzonej publiczności o swoich pasjach, ulubionej dziedzinie nauki, zagadnieniach badawczych z pogranicza kilku dyscyplin naukowych. Celem spotkania jest pokazanie młodzieży, że zbliżający się w ich życiu okres studiów to okazja do budowania kompetencji ułatwiających start zawodowy oraz możliwość poznania mentorów, inspirujących do poszerzania swoich horyzontów i rozwijania zainteresowań.
Wszyscy uczestnicy spotkania zyskają także szansę zadania pytań dotyczących możliwości studiowania przedstawicielom Działu Rekrutacji na Studia oraz Działu Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Poza Katowicami „Spotkanie z Mistrzem” zorganizowane zostanie jeszcze w Rzeszowie. Wcześniej odbyły się edycja krakowska i kielecka.