Spotkaj się z Mistrzem w Liceum Żeromskiego

Spotkaj się z Mistrzem w Liceum Żeromskiego

Uniwersytet Jagielloński, który od lat zajmuje wiodące pozycje w polskich i międzynarodowych rankingach szkół wyższych, w najbliższy piątek pojawi się w Kielcach. Uczelnia, dostrzegając potencjał naukowy tutejszej młodzieży, postanowiła zorganizować w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego „Spotkanie z Mistrzem”, podczas którego uczniowie szkół średnich będą mieli okazję poznać wybitnego naukowca UJ, cenionego wykładowcę o nietuzinkowej osobowości.

31 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – zdobywcy tytułu „Srebrnej Szkoły 2016”, uczniowie spotkają się z jednym z czterech ambasadorów akcji promującej studiowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim – dr hab. Justyną Drukałą, specjalistą w zakresie biomedycyny. Licealiści będą mogli nie tylko posłuchać Mistrza, ale również zostać wysłuchanymi przez panią profesor. Uczniowie staną przed niepowtarzalną okazją, by opowiedzieć mentorowi
i zgromadzonej publiczności o swoich zainteresowaniach, ulubionej dziedzinie nauki, czy zagadnieniach badawczych o charakterze interdyscyplinarnym.

Celem wydarzenia jest umożliwienie młodym pasjonatom bezpośredniej interakcji z Mistrzem –
dr hab. Justyna Drukała udzieli występującym cennych wskazówek dotyczących możliwości
i perspektyw dalszego rozwoju, jednocześnie zachęcając licealistów do podążania drogą swoich zainteresowań. Spotkanie jest także okazją do zapoznania się z zasadami rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński i ofertą uczelni. Na pytania uczniów dotyczące możliwości studiowania odpowiadać będą przedstawiciele Działu Rekrutacji na Studia oraz Działu Promocji.

Poza Kielcami „Spotkanie z Mistrzem” zorganizowane zostanie jeszcze tylko w dwóch miastach – Katowicach oraz Rzeszowie. Każde ze spotkań będzie można zobaczyć również w ramach relacji live na profilu Uniwersytetu Jagiellońskiego na Facebooku.

Według rankingu Perspektyw Uniwersytet Jagielloński nieodmiennie zajmuje czołowe pozycje wśród uczelni wyższych w Polsce (m.in. ranking „Perspektywy 2016” – 2 miejsce; „Perspektywy 2015” – 1 miejsce; „Perspektywy 2014” – 2 miejsce). Uczelnia doceniana jest także w zestawieniach międzynarodowych. Najwyższą jakość prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim badań naukowych potwierdza sklasyfikowanie na pierwszym miejscu w Nature Index 2016 Rising Stars, wśród 25 wiodących uczelni Europy Środkowo-Wschodniej. W ofercie dydaktycznej UJ, w ramach 16 wydziałów, znajduje się ponad 80 kierunków studiów, na których studiuje blisko 48 tys. młodych ludzi z całego świata.

Więcej informacji na temat warunków, terminów i możliwości rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński na stronie: www. misja.uj.edu.pl.