Podcasty

Podcasty

Wpływ pandemii z 1918 r. na język angielski

O tym, jak pandemia grypy hiszpanki wpłynęła na język angielski opowiada dr hab. Michał Choiński z Zakładu Historii Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytut Filologii Angielskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W nagraniu wykorzystano fragmenty tekstu Michał Choińskiego "Keep Calm & Carry On" GAMA. Nowa Gazeta Magnetofonowa 1/2021, 36-39.

"Wiedźminowi" stuknęło 35 lat!

Piotr Żołądź - doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, absolwent studiów filologicznych (z zakresu j. polskiego i j. angielskiego), muzyk. Autor książki Potworność i krytyka. Studia o cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego (2018) oraz rozprawy doktorskiej pt. Popkultura jako ideologia. Paradygmaty lekturowe cyklu wiedźmińskiego Andrzeja Sapkowskiego. Współpracuje z Ośrodkiem Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada działającym na Wydziale Polonistyki UJ.

Szczegółowe odniesienia bibliograficzne oraz więcej informacji na temat historii recepcji cyklu wiedźmińskiego znajdą Państwo w książce autora Potworność i krytyka. Studia o cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego wydanej w 2018 roku przez TAiWPN Universitas.

Czy pomieszczenie chroni nas przed zanieczyszczonym powietrzem?

Co to jest syndrom chorego budynku? Jakie zanieczyszczenia występują w powietrzu w pomieszczeniach? O jakości powietrza wewnętrznego opowiada dr Beata Kultys z Zakładu Chemii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Populizm prawny a prawo międzynarodowe. Kilka uwag o sytuacji na granicy

Sytuację na granicy polsko-białoruskiej analizuje z perspektywy prawa międzynarodowego publicznego dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Człowiek. Granica. Życie

O trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, z perspektywy zdrowia publicznego, w nowym odcinku podcastu "Przystanek #misjaUJ", opowiada mgr Anna Szetela z Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Spojrzenie psychoterapeuty na współczesne pandemie

Wykład inaugurujący 658. rok akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim wygłoszony przez prof. dra hab. Bogdana de Barbaro, lekarza psychiatrę, terapeutę i emerytowanego pracownika Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Dlaczego rolnictwo przemysłowe jest zabójcze dla naszej Planety i co z tym zrobić?

Ile mięsa powinien jeść dorosły człowiek? Jaki wpływ na środowisko naturalne ma produkcja przemysłowa żywności? Jak hodowane są zwierzęta w systemie farm przemysłowych? Czym jest agroekologia? To wszystko wyjaśnia dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ z Instytutu Nauk o Środowisku Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Budowanie państwowości w Afganistanie. Czy mogło się udać?

Wydarzenia ostatnich miesięcy w Afganistanie, związane z wycofaniem się wojsk Stanów Zjednoczonych, każą nam zapytać o skuteczność działań tych ostatnich. O sytuacji po 2001 roku, budowaniu państwowości w Afganistanie opowiada politolog, dr hab. Łukasz Fyderyk (specjalizujący się w problematyce bliskowschodniej) z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kim jest pielęgniarka i jakie jest jej miejsce we współczesnym świecie? Ścieżki kształcenia, rozwoju oraz możliwości zatrudnienia

Mamy różne wyobrażenie co do zawodu pielęgniarki. W podcaście wyjaśniamy to wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tej profesji. A więc kim jest pielęgniarka we współczesnym świecie? Jaki wachlarz możliwość stwarza wykształcenie pielęgniarskie? Zapraszamy od wysłuchania podcastu dr Iwony Malinowskiej-Lipień z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Populizm w Europie - wymiar polityczny i kulturowy

Czym jest populizm? Gdzie się przejawia? Jak postrzegana jest integracja europejska oraz Unia Europejska w dyskursie populistycznym? Odpowiedzi na te i inne pytanie udzielają dr Agnieszka Sadecka oraz dr Natasza Styczyńska z Instytutu Europeistyki Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fizyka "widzi" i "leczy"

Jak wykorzystuje się fizykę w medycynie? Jak dzięki fizyce rozwijają się metody diagnostyki i leczenia? O tym jak fizyka "widzi" i "leczy" opowiada dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek z Zakładu Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W atmosferze romantyzmu

Co łączy wojny napoleońskie, pojawienie się w literaturze postaci wampira i potwora Frankensteina, nastrojowe obrazy Caspara Davida Friedricha i pejzaże Williama Turner’a? To wszystko wyjaśnia dr Elżbieta Zarych z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Położna jako samodzielna specjalistka w opiece nad kobietą na każdym etapie jej życia

Zapraszamy na interesujący wykład dr Katarzyny Kopeć-Godlewskiej z Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przybliżający zawód położnej. Przedstawimy w nim studia położnicze na UJ, omówimy z czym wiąże się zawód położnej, jakie daje możliwości oraz jak ważny jest dla kobiet i ich dzieci. Ciekawym dodatkiem będzie krótka historia położnictwa od starożytności do czasów współczesnych.

100 lat Sacharowa

Jak postać Andrieja Sacharowa łączy rosyjską przeszłość ze współczesnością, kulturę z polityką, a broń jądrową z Pokojową Nagrodą Nobla? O tym wszystkim opowiada dr Bartosz Gołąbek z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor podcastu "Sprawy Wschodu".

You Can Kpop-in

Czym jest K-pop? O historii tego gatunku muzyki, jego złożoności, wybranych zagadnieniach i przykładach; o tym, kogo Jenkins określa jako "acafan" opowiada dr Renata Iwicka z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trzęsienia ziemi

Jak dochodzi do trzęsień ziemi? Czy jesteśmy w stanie je przewidywać i im zapobiegać? Czy mieszkając w Krakowie jesteśmy na nie narażeni? Odpowiedzi na te pytania udziela dr Maciej Kania z Instytutu Nauk Geologicznych Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Meme power - komponent wizualny

Podstawą dobrego mema jest ilustracja. Jaka musi być, żeby zyskać potencjał memogenny? Czy działają tylko obrazki narracyjne, które opowiadają jakąś historię? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w podcaście dr Agnieszki Całek z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dlaczego James Bond nigdy nie umiera?

Wykład wygłoszony w trakcie Wirtualnych Dni Otwartych UJ 2021 r. Mini-wykład poświęcony freudowskiej teorii powstawania dział literackich, na podstawie eseju „Pisarz a fantazjowanie” z 1909 roku. Freud stawia w nim tezę dotyczącą psychologicznych źródeł twórczości artystycznej. Wprawdzie nie miał on szansy poznać książek czy filmów o Jamese Bondzie, ale nieśmiertelność tego bohatera mogłaby być dobrym przykładem potwierdzającym jego teorię. Wykład wygłosił dr hab. Michał Rusinek z Katedry Teorii Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Piękno nieba

Co kryje niebo? Kiedy dokonano największych odkryć? Na czym polegają badania astronomiczne? Odpowiedzi na te pytania udziela dr hab. Zdzisław Golda - kierownik Zakładu Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii, Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O tym, jak dwa słowa wpłynęły na rozwój światowej matematyki

Co ma wspólnego całka Lebesgue'a z polskimi matematykami? Czym jest przestrzeń Banacha? Co oznacza "zaczepić wektory w zerze"? To wszystko wyjaśnia dr Krzysztof Ciesielski, prof. UJ, z Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cisi zabójcy

Procesy patologiczne w jamie ustnej - takie jak próchnica zębów, zęby z martwą miazgą czy zapalenie dziąseł - są przyczyną powstawania ognisk zakażenia, które w konsekwencji mogą doprowadzić do wielu groźnych chorób, a nawet śmierci. Im więcej wiemy, tym łatwiej zapobiec konsekwencjom tych stanów, bowiem zdrowie zaczyna się od zębów. O tym wszystkim opowiada prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk z Katedry Stomatologii Zintegrowanej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Sprawa płonącego anioła

Jak spontaniczna modyfikacja zaplanowanego wydarzenia wpływa na odpowiedzialność karną organizatorów i uczestników? Jak interpretować czyny nieostrożne? Czy prawo karne ocenia moralność czynu? Czy szesnastolatek to już dorosły czy jeszcze dziecko? Wszystko tłumaczy dr hab. Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czy Arktyka się zazieleni? Czyli jak obserwowane zmiany klimatu wpływają na obszary polarne

Wykład dyrektora Ogrodu Botanicznego UJ, dr. hab. Michała Węgrzyna z Instytutu Botaniki Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czy i jak zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na obszar Arktyki? Czy jest możliwe, żeby ten obszar w przyszłości się zazielenił? Jak zmiany klimatu wpływają na przyrodę?

Game Jam - jak zacząć tworzenie gier

Od czego zacząć tworzenie gier? Co to jest Game Jam? Jak studia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej uczą mechanizmów produkcji gier? O tym wszystkim opowiada mgr inż. Leszek Nowak z Zakładu Technologii Informatycznych Instytutu Informatyki Stosowanej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fizjoterapeuta - nauczyciel, trener czy terapeuta? Jego rola w kształtowaniu prawidłowych nawyków ruchowych, piękna i estetyki ciała oraz w promowaniu kultury fizycznej

Wykład porusza zagadnienia związane z fizjoterapią, z zawodem fizjoterapeuty i jego dużym znaczeniem we współczesnej medycynie. Wykład rzuca światło na całe spektrum możliwości jaki ten zawód daje, ale również uzmysławia nam, jak odpowiedzialną jest profesją. Autorką wykładu jest dr Marta Barłowska-Trybulec, fizjoterapeutka, asystent w Zakładzie Fizjologii Medycznej Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Literatura i kultura amerykańskiego Południa

Czym jest „American dream”? Co kryje amerykańska jednodolarówka? Czy Północ z Południem są wciąż zróżnicowane? O tym, jak pełna kontrastów jest kultura Stanów Zjednoczonych opowiada dr Michał Choiński z Instytutu Filologii Angielskiej Wydziału Filologicznego UJ.

W cieniu piramid Majów i Azteków

Czy pasja może stać się sposobem na życie? Tak! Udowadnia to dr hab. Jarosław Źrałka, prof. UJ z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego wielką pasją są cywilizacje prekolumbijskie, fascynuje go Ameryka Środkowa. Posłuchajcie o jego przygodzie naukowej, badaniach archeologicznych i wspaniałej kulturze Majów i Azteków.

Od zrównoważonej wody do zrównoważonej mody. O chemii zrównoważonego rozwoju

Czym jest zrównoważony rozwój? Jak zmieniają się relacje między człowiekiem a środowiskiem? Jak katastrofy ekologiczne wpłynęły na rozwój świadomości ludzi w tematach ochrony środowiska? O tym wszystkim opowiada dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro, prof. UJ, z Zakładu Chemii Środowiska Wydziału Chemii UJ.

Matematyka – stereotypy, ludzie i przepis na nieśmiertelność

Czy abstrakcyjne pomysły mogą znaleźć zastosowanie w życiu codziennym? Co ma ze sobą wspólnego zoom cyfrowy, dywan Sierpińskiego i złota liczba? Wszystko to wyjaśnia dr Zdzisław Pogoda z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

Lek - od pomysłu do apteki

Czym zajmuje się farmacja? Jak powstają leki? Jak wyglądają współczesne metody wytwarzania leków? O tym opowiada dr hab. Agnieszka Zagórska z Katedry Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Czy Wietnamczyk widzi kolor niebieski?

Ile kolorów widzą Indianie z plemienia Nawaho? Jak świat postrzega Wietnamczyk, a jak Francuz? Czy faktycznie wszyscy widzimy to samo? O różnicach językowych opowiada dr hab. Aneta Załazińska z Katedry Teorii Komunikacji Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czarnobyl - 35 lat po katastrofie

Jak wygląda miejsce, w którym 35 lat temu doszło do wybuchu w elektrowni jądrowej? Czy flora i fauna miały szansę przetrwać w  skażonym promieniowaniem środowisku? O następstwach katastrofy w Czarnobylu opowiada dr Paweł Sekuła z Katedry Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.