Ośrodek Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

Kierunki studiów

Studia I stopnia

  • studia matematyczno-przyrodnicze

Studia II stopnia

  • studia matematyczno-przyrodnicze

Co wyróżnia te studia?

• Indywidualny tok studiów od momentu ich rozpoczęcia podopieka Tutora (opiekuna naukowego). Każdy słuchacz wybiera interesujące go kursy spośród całej oferty pięciu wydziałów ma-tematyczno-przyrodniczych.

• Rozwijanie samodzielności, kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru, rozbudzenie zainteresowań, indywidualne możliwości rozwoju dla każdego studenta, wczesne zaangażowanie w prace naukową owocującą znakomitym przygotowaniem słuchaczy SMP do dalszej drogi życiowej. Studia działają od roku 1993/1994, a dotychczasowe doświadczenia pokazują, że studenci SMP zdecydowanie wyróżniają się swoimi wynikami w nauce, zbierając liczne nagrody i stypendia.

• Studia SMP I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem dyplomu i tytułu zawodowego licencjata na kierunku wybranym przez studenta jako wiodący. Dyplom licencjata zawiera informację o ukończeniu danego kierunku w ramach studiów matematyczno-przyrodniczych.

Studia prowadzone są wspólnie przez pięć Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego:

  • Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Biologii
  • Chemii
  • Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  • Geografii i Geologii
  • Matematyki i Informatyki