Mistrz: prof. dr hab. Justyna Drukała

Prof. dr hab. Justyna Drukała

Biomedycyna

Justyna Drukała

Prof. dr hab. Justyna Drukała - biotechnolog, kierownik Banku Komórek w Zakładzie Biologii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w hodowli komórek do celów terapeutycznych.

W szkole średniej marzyłam o…

Jak skutecznie leczyć ludzi.

Mój przepis na mistrzostwo w swojej dziedzinie to wytrwała praca, pokora, ale także empatia, która pozwala lepiej zrozumieć problem i bardzo motywuje.

Kiedy myślę o studiach z uśmiechem wspominam…

Praktyki studenckie w Komańczy i niekończące się wędrówki po lasach w poszukiwaniu rzadkiego gatunku insekta

Dla mnie studia to…

Ciekawość, pasja, duma, satysfakcja.

Dzięki studiom inaczej spojrzałam na…

Dogłębne rozumienie mechanizmów sterujących funkcjonowaniem organizmu i możliwość ingerencji w te procesy uświadomiły mi, że człowiek ma wiedzę i możliwości, żeby wpływać na jakość życia, i ma coraz doskonalsze narzędzia, którymi może się posługiwać dla lepszego zbadania i zrozumienia tych procesów.

Mój przepis na mistrzostwo w swojej dziedzinie…

Wytrwała praca, pokora, ale także empatia, która pozwala lepiej zrozumieć problem i bardzo motywuje. Ważna jest umiejętność współpracy i ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań.

Wszystko to i tak nie wystarcza, kiedy nie ma się w sobie pasji.

Punkt zwrotny w karierze

Pierwszy udany przeszczep komórek skóry, które wyhodowałam dla małego oparzonego pacjenta.

Moje spotkanie z Mistrzem

Pierwszym Mistrzem był mój promotor, pan profesor Włodzimierz Korohoda, dzięki któremu zostałam wprowadzona w tematykę medycyny regeneracyjnej, który stosunkowo wcześnie pozwolił mi rozwinąć skrzydła. Bardzo ważną rolę odegrali również lekarze, pan dr Kazimierz Cieślik, z którym udało się zoptymalizować metodę aplikacji komórek skóry oraz pan profesor Jacek Puchała, uznany autorytet w leczeniu oparzeń dzieci, z którym przeprowadziłam najwięcej prób aplikacji komórek i który pozwolił mi bezpośrednio zetknąć się z pacjentem.