Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Kierunki studiów

Studia I stopnia

  • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Studia II stopnia

  • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Dlaczego warto?

  • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) są studiami międzyobszarowymi, powołanymi dla szczególnie zdolnych kandydatów o szerokich humanistycznych zainteresowaniach. Unikatowa formuła studiów jest wymagająca, ale i motywująca. Nawet do 10% studentów MISH otrzymuje stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Wydziały umożliwiające realizację programu studiów w toku studiów międzyobszarowych MISH: Wydział Polonistyki, Wydział Historyczny, Wydział Filozoficzny, Wydział Filologiczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
  • Student już od pierwszego roku studiowania, w porozumieniu z opiekunem naukowym, organizuje przebieg swojego indywidualnego toku studiów, korzystając z oferty programowej jednostek dydaktycznych UJ, które zgłosiły akces do MISH. Dyplom wybranego kierunku wiodącego otrzymuje się po zaliczeniu obowiązkowego programu z tego kierunku, zajęć wspólnych dla studentów MISH oraz przedmiotów z obszarów nauk humanistycznych i społecznych, będących w ofercie dydaktycznej wydziałów współtworzących MISH.