Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PODCASTY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polecane

Wykład wygłoszony przez prof. dr. hab. Bartosza Brożka z Wydziału Prawa i Administracji UJ. Tematyka wykładu nawiązuje do zbliżających się uroczystych obchodów Roku Kopernikańskiego oraz współorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński Światowego Kongresu Kopernikańskiego w 2023 roku.

Tematyka podcastu dotyczy mikroplastiku, zarówno w ujęciu geologicznym — antropocenu — jak i bieżących zagrożeń związanych z jego występowaniem w środowisku. Omówione zostały podstawy tego, w jaki sposób mikroplastik powstaje, krąży i akumuluje się w środowisku naturalnym. O tym opowiada inż. Kinga Jarosz, doktorantka Instytutu Nauk Geologicznych Wydziału Geografii i Geologii UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wisława Szymborska. Niezwykły człowiek w "zwykłym" świecie [Wkręceni w naukę #9]

Wisława Szymborska. Niezwykły człowiek w "zwykłym" świecie [Wkręceni w naukę #9]

W trakcie obchodów 100. rocznicy urodzin polskiej noblistki, pisarki i poetki, Wisławy Szymborskiej, zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prof. Teresą Walas i prof. Michałem Rusinkiem z Wydziału Polonistyki UJ, którzy przybliżają nam postać i twórczość Wisławy Szymborskiej.

[2023]

Prof. dr hab. Teresa Walas - od wielu lat należy do czołówki wybitnych autorytetów polskiej nauki o literaturze,  a także do grona najbardziej zasłużonych uczonych - humanistów środowiska naukowego UJ. Od ponad 40 lat związana z Uniwersytetem Jagiellońskim zapewniła sobie pozycję naukowego autorytetu w środowisku ogólnopolskim, a także w slawistycznym środowisku międzynarodowym. Książki i rozprawy jej autorstwa nie tylko spotykają się z nieustannym uznaniem i niegasnącym zainteresowaniem, ale zarazem należą do lektur obowiązkowych adeptów polonistyki i studiów kulturowych. Do jej najwybitniejszych osiągnięć naukowych należy monograficzny tom "Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890 - 1905) z 1986 roku - poświęcony analizie polskiej literatury wczesnego modernizmu; następnie: wytyczająca nowe kierunki badawcze, niezwykle inspirująca i prekursorska książka "Czy jest możliwa inna historia literatury" - wydana w 1994 r. (II wydanie: 2004). Książka ta stanowi nie tylko ważne kompendium na temat teorii procesu historycznoliterackiego, ale zarazem przedstawia nowatorskie rozwiązania badawcze. Również kolejna monografia: "Zrozumiec swój czas. Kultura polska po komunizmie - rekonesans" (2003) przedstawiająca analizę kultury polskiej ostatniego półwiecza stała się ważnym wydarzeniem intelektualnym. Prof. Teresa Walas jest też redaktorką tomu "Narody i stereotypy" (1995) podejmującego w sposób nowatorski problematykę narodowej mentalności i tożsamości, a także kwestię relacji międzyetnicznych i międzykulturowych. W ostatnich latach badania Profesor wiązały się z zespołową koncepcją kulturowej teorii literatury, odegrała tu istota rolę jako uczestniczka jednego grantu badawczego i kierowniczka następnego. W efekcie tych grantów powstały dwa tomy (przy współredakcji Ryszarda Nycza) "Kulturowej teorii literatury": 2006, 2012 - drugiego z tych tomów jest współredaktorką.

Dr hab. Michał Rusinek - studiował polonistykę w UJ w latach 1991-1996. Pracę doktorską pt. „Między klasyczną retoryką a ponowoczesną retorycznością" obronił w roku 2002; w 2012 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy „Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur". Pracuje w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ (prowadzi wykłady i konwersatoria z teorii literatury na polonistyce i orientalistyce, a także zajęcia z retoryki w Podyplomowym Studium Retoryki oraz konwersatoria poświęcone przekładowi artystycznemu w Studium Literacko-Artystycznym). Od 2005 jest członkiem Komisji Żywego Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. Od 2012 roku prowadzi Fundację Wisławy Szymborskiej.