Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PODCASTY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polecane

Wykład wygłoszony przez prof. dr. hab. Bartosza Brożka z Wydziału Prawa i Administracji UJ. Tematyka wykładu nawiązuje do zbliżających się uroczystych obchodów Roku Kopernikańskiego oraz współorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński Światowego Kongresu Kopernikańskiego w 2023 roku.

Tematyka podcastu dotyczy mikroplastiku, zarówno w ujęciu geologicznym — antropocenu — jak i bieżących zagrożeń związanych z jego występowaniem w środowisku. Omówione zostały podstawy tego, w jaki sposób mikroplastik powstaje, krąży i akumuluje się w środowisku naturalnym. O tym opowiada inż. Kinga Jarosz, doktorantka Instytutu Nauk Geologicznych Wydziału Geografii i Geologii UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na peryferiach, czyli o wykluczeniu komunikacyjnym [Wkręceni w naukę #6]

Na peryferiach, czyli o wykluczeniu komunikacyjnym [Wkręceni w naukę #6]

Czym jest zjawisko błędnego koła transportu publicznego? Co nauka rozumie przez pojęcie wykluczenia komunikacyjnego? Która grupa społeczna jest najbardziej wykluczona społecznie?

Geograf transportu - dr Łukasz Fiedeń z Zakładu Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa na Wydziale Geografii i Geologii UJ - opowiada w kampanii "Wkręceni w naukę" o swoich badaniach dot. wykluczenia komunikacyjnego.

[2023]

Dr Łukasz Fiedeńgeograf, adiunkt w Zakładzie Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor lub współautor ponad 50 prac naukowych. W swoich badaniach skupia się na przestrzennym zróżnicowaniu mobilności i społecznych konsekwencjach słabej dostępności transportu publicznego na obszarach wiejskich, oddalonych od miast. W kręgu jego zainteresowań leży również wpływ dużych inwestycji drogowych na zmiany użytkowania ziemi oraz jakość życia w skali lokalnej i regionalnej. Ponadto interesuje się zastosowaniami systemów informacji geograficznej w geografii człowieka, postrzeganiem klęsk żywiołowych w społecznościach lokalnych, geografią polityczną i dostępnością centrów nowoczesnych usług biznesowych oraz terenów zielonych w miastach. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2020 r. Laureat Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r.

O badaniach dr. Fiedenia możecie również przeczytać w "Projektorze Jagiellońskim" (str. 98).