Komentarze do matur 2020

Komentarze do matur 2020

Wszystkie komentarze do matur zamieszczone poniżej zostały przygotowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komentarz maturalny - historia,

poziom rozszerzony

Komentarz maturalny - język rosyjski,

poziom rozszerzony

Komentarz maturalny - język hiszpański,

poziom rozszerzony

Komentarz maturalny - język francuski,

poziom rozszerzony

Komentarz maturalny - fizyka,

poziom rozszerzony

Komentarz maturalny - chemia,

poziom rozszerzony

Komentarz maturalny - język niemieckie,

poziom rozszerzony

Komentarz maturalny - geografia,

poziom rozszerzony

Komentarz maturalny - język włoski,

poziom rozszerzony

Komentarz maturalny - biologia,

poziom rozszerzony

Komentarz maturalny - informatyka,

poziom rozszerzony

Komentarz maturalny - język angielski,

poziom rozszerzony

Komentarz maturalny - wiedza o społeczeństwie,

poziom rozszerzony

Komentarz - język łaciński i kultura antyczna,

poziom rozszerzony

Komentarz maturalny - język polski,

poziom rozszerzony