Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA NA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź pomysł na siebie na UJ - kampania promocyjno-rekrutacyjna

Tegoroczna kampania ma na celu zachęcenie młodych ludzi do studiowania i pokazania, że UJ to miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje pasje, odkrywać talenty, zdobywać wiedzę i budować przyszłą karierę.

Kampania UJ wpisuje się w szerszy trend odchodzenia od tradycyjnego modelu nauczania. Pokazuje, że edukacja przybiera różne formy i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb oraz celów młodych ludzi. Rozwija ważne umiejętności miękkie takie jak komunikacja, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów. Pomaga odkryć pasje i talenty. Angażuje w działalność społeczną i charytatywną.

Uniwersytet oferuje szeroką gamę kierunków studiów (ponad 160), co pozwala młodym ludziom na wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej. Uczelnia stawia na interdyscyplinarność (możliwość udziału w zajęciach na różnych Wydziałach), umiędzynarodowienie (możliwość nauki w zagranicznych zaprzyjaźnionych uniwersytetach) i elastyczność programów nauczania (możliwość podjęcia pracy).

Kampania UJ jest skierowana do młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca w świecie i chcą zbudować satysfakcjonującą przyszłość.

Instagram @misjaUJ: https://www.instagram.com/misjauj

Grupa na FB - Rekrutacja na UJ: https://pl-pl.facebook.com/groups/RekrutacjaUJ

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Góry - Polityka - Pamięć [Wkręceni w naukę #18]

Góry - Polityka - Pamięć [Wkręceni w naukę #18]

Dr Michał Kuryłowicz z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ opowiada w podcaście Przystanek #misjaUJ o swoim projekcie badawczym "Góry - Polityka - Pamięć. Percepcja świata komunistycznego w relacjach członków Klubu Wysokogórskiego Kraków".

[2024]

Dr Michał Kuryłowicz - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ. Autor monografii "Polityka zagraniczna Uzbekistanu wobec Rosji" (Kraków 2014). Uczestnik grantów "Młoda Rosja. Niesystemowe formy kultury" (2021-23), "Eurazja. Prawo do różnorodności" (2022). Członek jednostki naukowej "Plurielles" (Universite de Bordeaux).

Zawodowo interesuje się systemami politycznymi w poradzieckiej Azji Centralnej, ewolucją edukacji historycznej na obszarze byłego ZSRR oraz recepcją współczesnej rosyjskiej polityki pamięci. Wieloletni członek Klubu Wysokogórskiego Kraków (Sekcja Taternictwa Jaskiniowego), uczestnik programów badawczych w Jaskini Wysoka-Za Siedmiu Progami oraz w Jaskini Lodowej w Ciemniaku (2021-22).