Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA NA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź pomysł na siebie na UJ - kampania promocyjno-rekrutacyjna

Tegoroczna kampania ma na celu zachęcenie młodych ludzi do studiowania i pokazania, że UJ to miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje pasje, odkrywać talenty, zdobywać wiedzę i budować przyszłą karierę.

Kampania UJ wpisuje się w szerszy trend odchodzenia od tradycyjnego modelu nauczania. Pokazuje, że edukacja przybiera różne formy i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb oraz celów młodych ludzi. Rozwija ważne umiejętności miękkie takie jak komunikacja, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów. Pomaga odkryć pasje i talenty. Angażuje w działalność społeczną i charytatywną.

Uniwersytet oferuje szeroką gamę kierunków studiów (ponad 160), co pozwala młodym ludziom na wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej. Uczelnia stawia na interdyscyplinarność (możliwość udziału w zajęciach na różnych Wydziałach), umiędzynarodowienie (możliwość nauki w zagranicznych zaprzyjaźnionych uniwersytetach) i elastyczność programów nauczania (możliwość podjęcia pracy).

Kampania UJ jest skierowana do młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca w świecie i chcą zbudować satysfakcjonującą przyszłość.

Instagram @misjaUJ: https://www.instagram.com/misjauj

Grupa na FB - Rekrutacja na UJ: https://pl-pl.facebook.com/groups/RekrutacjaUJ

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ptasia grypa u kotów [Wkręceni w naukę #8]

Ptasia grypa u kotów [Wkręceni w naukę #8]

W mediach coraz głośniej jest o przypadkach zachorowań kotów na wirusa H5N1. Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, w podcaście Przystanek #misjaUJ wyjaśnia: jak wygląda obecny stan wiedzy o wirusie H5N1, skąd wziął się wirus ptasiej grypy u kotów i jak wygląda transmisja patogenu oraz jak, jako społeczeństwo, powinniśmy się zachować w obliczu grypy H5N1.

[2023]

 

Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć - wirusolog, pracownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Amsterdamskiego, Uniwersytetu Łódzkiego. Twórca i Kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ.

Lider grupy badawczej Virogenetics, opiekun i promotor studentów i doktorantów. Autor ponad 100 publikacji w takich czasopismach jak Nature Medicine, Science Translational Medicine, PNAS, PloS Pathogens, Journal of Virology czy Science Signalling, które były cytowane w literaturze światowej prawie cztery tysiące razy. Recenzent i ekspert w instytucjach finansujących naukę w Polsce i na świecie (Horyzont2020, ERC, FNP, NCN i inne). Kierownik licznych grantów badawczych, m.in. w ramach programu Horyzont2020, IMI2, European Cooperation in Science and Technology, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także grantów finansowanych przez podmioty komercyjne. W latach 2009–2016 koordynator ds. naukowych programu Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2017 r. członek Rady Małopolskiego Centrum Biotechnologii. W 2020 r. został powołany do zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Zastępca przewodniczącego zespołu doradczego ds. COVID-19 przy prezesie PAN i członek rady programowej inicjatywy Nauka przeciw Pandemii. Członek Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów. Ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – AOTMiT w zakresie diagnostyki terapii SARS-CoV-2.