Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA NA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź pomysł na siebie na UJ - kampania promocyjno-rekrutacyjna

Tegoroczna kampania ma na celu zachęcenie młodych ludzi do studiowania i pokazania, że UJ to miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje pasje, odkrywać talenty, zdobywać wiedzę i budować przyszłą karierę.

Kampania UJ wpisuje się w szerszy trend odchodzenia od tradycyjnego modelu nauczania. Pokazuje, że edukacja przybiera różne formy i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb oraz celów młodych ludzi. Rozwija ważne umiejętności miękkie takie jak komunikacja, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów. Pomaga odkryć pasje i talenty. Angażuje w działalność społeczną i charytatywną.

Uniwersytet oferuje szeroką gamę kierunków studiów (ponad 160), co pozwala młodym ludziom na wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej. Uczelnia stawia na interdyscyplinarność (możliwość udziału w zajęciach na różnych Wydziałach), umiędzynarodowienie (możliwość nauki w zagranicznych zaprzyjaźnionych uniwersytetach) i elastyczność programów nauczania (możliwość podjęcia pracy).

Kampania UJ jest skierowana do młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca w świecie i chcą zbudować satysfakcjonującą przyszłość.

Instagram @misjaUJ: https://www.instagram.com/misjauj

Grupa na FB - Rekrutacja na UJ: https://pl-pl.facebook.com/groups/RekrutacjaUJ

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czy można zaprzyjaźnić się z botem? [Wkręceni w naukę #7]

Czy można zaprzyjaźnić się z botem? [Wkręceni w naukę #7]

Zapraszamy do wysłuchania wykładu o interakcjach w mediach społecznościowych wygłoszony przez dr Aleksandrę Powierską z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w ramach "Dnia Otwartego UJ" w dniu 24 marca 2023 roku.

[2023]

 

 

 

 

Dr Aleksandra Powierska - absolwentka politologii (spec. komunikacja medialna) UMK oraz kulturoznawstwa (spec. kultura współczesna) UJ. Absolwentka studiów III stopnia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SET (Society- Environment-Technology). Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o sztuce. Interesuje się nowymi mediami, a w szczególności serwisami społecznościowymi. Aktualnie jej badania koncentrują się na komunikacyjnej roli obrazów w mediach społecznościowych.

Pełnomocnik dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ ds. promocji oraz przedstawicielka UJ w grupie ds. komunikacji europejskiej sieci uniwersyteckiej The Guild. Specjalistka ds. mediów społecznościowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Od 2020 roku członkini redakcji Przeglądu Kulturoznawczego oraz instytutowa koordynatorka programu Erasmus+. Prowadząca kursy i szkolenia dla kadry akademickiej w ramach projektu "Zintegruj - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego".