Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA NA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź pomysł na siebie na UJ - kampania promocyjno-rekrutacyjna

Tegoroczna kampania ma na celu zachęcenie młodych ludzi do studiowania i pokazania, że UJ to miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje pasje, odkrywać talenty, zdobywać wiedzę i budować przyszłą karierę.

Kampania UJ wpisuje się w szerszy trend odchodzenia od tradycyjnego modelu nauczania. Pokazuje, że edukacja przybiera różne formy i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb oraz celów młodych ludzi. Rozwija ważne umiejętności miękkie takie jak komunikacja, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów. Pomaga odkryć pasje i talenty. Angażuje w działalność społeczną i charytatywną.

Uniwersytet oferuje szeroką gamę kierunków studiów (ponad 160), co pozwala młodym ludziom na wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej. Uczelnia stawia na interdyscyplinarność (możliwość udziału w zajęciach na różnych Wydziałach), umiędzynarodowienie (możliwość nauki w zagranicznych zaprzyjaźnionych uniwersytetach) i elastyczność programów nauczania (możliwość podjęcia pracy).

Kampania UJ jest skierowana do młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca w świecie i chcą zbudować satysfakcjonującą przyszłość.

Instagram @misjaUJ: https://www.instagram.com/misjauj

Grupa na FB - Rekrutacja na UJ: https://pl-pl.facebook.com/groups/RekrutacjaUJ

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na peryferiach, czyli o wykluczeniu komunikacyjnym [Wkręceni w naukę #6]

Na peryferiach, czyli o wykluczeniu komunikacyjnym [Wkręceni w naukę #6]

Czym jest zjawisko błędnego koła transportu publicznego? Co nauka rozumie przez pojęcie wykluczenia komunikacyjnego? Która grupa społeczna jest najbardziej wykluczona społecznie?

Geograf transportu - dr Łukasz Fiedeń z Zakładu Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa na Wydziale Geografii i Geologii UJ - opowiada w kampanii "Wkręceni w naukę" o swoich badaniach dot. wykluczenia komunikacyjnego.

[2023]

Dr Łukasz Fiedeńgeograf, adiunkt w Zakładzie Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor lub współautor ponad 50 prac naukowych. W swoich badaniach skupia się na przestrzennym zróżnicowaniu mobilności i społecznych konsekwencjach słabej dostępności transportu publicznego na obszarach wiejskich, oddalonych od miast. W kręgu jego zainteresowań leży również wpływ dużych inwestycji drogowych na zmiany użytkowania ziemi oraz jakość życia w skali lokalnej i regionalnej. Ponadto interesuje się zastosowaniami systemów informacji geograficznej w geografii człowieka, postrzeganiem klęsk żywiołowych w społecznościach lokalnych, geografią polityczną i dostępnością centrów nowoczesnych usług biznesowych oraz terenów zielonych w miastach. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2020 r. Laureat Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r.

O badaniach dr. Fiedenia możecie również przeczytać w "Projektorze Jagiellońskim" (str. 98).