Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA NA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź pomysł na siebie na UJ - kampania promocyjno-rekrutacyjna

Tegoroczna kampania ma na celu zachęcenie młodych ludzi do studiowania i pokazania, że UJ to miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje pasje, odkrywać talenty, zdobywać wiedzę i budować przyszłą karierę.

Kampania UJ wpisuje się w szerszy trend odchodzenia od tradycyjnego modelu nauczania. Pokazuje, że edukacja przybiera różne formy i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb oraz celów młodych ludzi. Rozwija ważne umiejętności miękkie takie jak komunikacja, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów. Pomaga odkryć pasje i talenty. Angażuje w działalność społeczną i charytatywną.

Uniwersytet oferuje szeroką gamę kierunków studiów (ponad 160), co pozwala młodym ludziom na wybór odpowiedniej ścieżki edukacyjnej. Uczelnia stawia na interdyscyplinarność (możliwość udziału w zajęciach na różnych Wydziałach), umiędzynarodowienie (możliwość nauki w zagranicznych zaprzyjaźnionych uniwersytetach) i elastyczność programów nauczania (możliwość podjęcia pracy).

Kampania UJ jest skierowana do młodych ludzi, którzy szukają swojego miejsca w świecie i chcą zbudować satysfakcjonującą przyszłość.

Instagram @misjaUJ: https://www.instagram.com/misjauj

Grupa na FB - Rekrutacja na UJ: https://pl-pl.facebook.com/groups/RekrutacjaUJ

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niezwykłe życie roślin [Wkręceni w naukę #2]

Niezwykłe życie roślin  [Wkręceni w naukę #2]

Czy wśród roślin występują mutanty? Jaką rolę w procesie rozwoju roślin odgrywa światło? Co sprawia, że jesienią liście barwią się na kolor złoty? Czy rośliny potrzebują antyoksydantów?

Na te i inne pytania odpowiedzi udziela dr Paweł Jedynak z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin UJ w ramach kampanii promocyjno-rekrutacyjnej "Wkręceni w naukę".

[2023]

 

dr Paweł Jedynak pracuje w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin UJ

Jego zainteresowania badawcze to:

  • Molekularne mechanizmy kontroli rozwoju roślin, w szczególności fotomorfogenezy.
  • Mechanizmy regulacji syntezy chlorofilu.
  • Zastosowanie glonów w produkcji biopaliw trzeciej generacji.
  • Biologiczne metody oczyszczania cieczy pofermentacyjnych.
  • Wpływ bisfenolu A na fizjologię roślin i glonów.