Foldery i ulotki

Foldery i ulotki

okładka folder

W folderze znajdziesz przydatne informacje dotyczące Uniwersytetu Jagiellońskiego, życia studenckiego w Krakowie, rekrutacji oraz dostępne kierunki studiów.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie możliwości i kierunki studiów oferuje konkretny wydział  zapraszamy do pobrania poniższej ulotki.

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII

WYDZIAŁ BIOLOGII

WYDZIAŁ CHEMII

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ

WYDZIAŁ GEOGRAFII I GEOLOGII

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

WYDZIAŁ LEKARSKI

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

WYDZIAŁ POLONISTYKI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE

OŚRODEK MIĘDZYOBSZAROWYCH STUDIÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH