Foldery i ulotki

Foldery i ulotki 2020

W folderze znajdziesz przydatne informacje dotyczące Uniwersytetu Jagiellońskiego,

życia studenckiego w Krakowie, rekrutacji oraz dostępne kierunki studiów.

Jeśli chcesz się dowiedzieć jakie możliwości i kierunki studiów oferuje konkretny wydział

zapraszamy do pobrania poniższej ulotki.

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Filologiczny

Wydział Filozoficzny

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Geografii i Geologii

Wydział Historyczny

Wydział Lekarski

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk o Zdrowiu

Wydział Polonistyki

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne